ΑΡΧΙΚΗ | ΤΟΠΙΚΗ ΕΙΔΗΣΙΟΓΡΑΦΙΑ | Ορίστηκαν οι 11 αντιδήμαρχοι

Ορίστηκαν οι 11 αντιδήμαρχοι

image

Την απόφαση για τους αντιδημάρχους και τις αρμοδιότητές τους υπέγραψε ο δήμαρχος Ηρακλείου, Βασίλης Λαμπρινός. Ο κ. Λαμπρινός όρισε 9 αντιδημάρχους και 2 αμισθί αντιδημάρχους, ενώ όρισε και αναπληρώτρια δήμαρχου – για πρώτη φορά χρησιμοποιείται ο τίτλος, καθώς μέχρι τώρα ορίζονταν αντιδήμαρχοι που αναπλήρωναν το δήμαρχο και ουδέποτε υπήρξε αναπληρωτής δημάρχου- την επί των πολιτιστικών αντιδήμαρχο, Αριστέα Πλεύρη, η οποία θα έχει και την ευθύνη της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Ανάμεσα στους 9 αντιδημάρχους είναι τελικά και η Αθηνά Σπανάκη, που εξ αρχής είχε αποφασιστεί να αναλάβει την κοινωνική πολιτική, αλλά υπήρχε συζήτηση αν θα είναι αντιδήμαρχος ή εντεταλμένη σύμβουλος.

Οι αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους είναι:

-Πέτρος Ινιωτάκης, αντιδήμαρχος Προγραμματισμού- Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης- Διαφάνειας- Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος . Αρμοδιότητες:
Της Δ/νσης Προγραμματισμού- Οργάνωσης και Πληροφορικής (αρθ 8) :
1. του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης (αρθ 8.1)
2. του Τμήματος Πιστοποίησης και Εφαρμογής Συστημάτων Ποιότητας- Αποτελεσματικότητας (αρθ 8.2)
3. του Τμήματος Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας (αρθ 8.3)
4. του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (αρθ 8.4)
Της Δ/νσης Περιβάλλοντος- Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου (αρθ 9)
1. του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (αρθ 9.1)
2. του Τμήματος Ζωϊκής Παραγωγής και Αλιείας (αρθ 9.2)
3. του Τμήματος Περιβάλλοντος (αρθ 9.4)
4. του Τμήματος Μελετών και Συντήρησης Πρασίνου (αρθ 9.5)

-Ιωάννης Αναστασάκης, αντιδήμαρχος Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας. Αρμοδιότητες:

Της Δ/νσης Πολεοδομίας (αρθ 10):
1. του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών (αρθ 10.1):
2. του Τμήματος Τοπογραφικών- Πολεοδομικών Εφαρμογών & Απαλλοτριώσεων (αρθ
10.2)
3. του Τμήματος Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου (αρθ 10.3)
4. του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών (αρθ 10.4)
5. του Τμήματος Τεχνικού Αρχείου- Μηχανοργάνωσης- Εξυπηρέτησης Πολιτών (αρθ
10.5)
6. του Τμήματος των προϋποθέσεων Αδειοδοτήσεων και της Ρύθμισης Εμπορικών
Δραστηριοτήτων (αρθ 9 παραγ 3), ήτοι η ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και
επιχειρίσεων και οι όροι λειτουργίας και η ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος
7. του Τμήματος Προστασίας και Ανάδειξης Παλιάς Πόλης- Οικιστικών Συνόλων και
Ενετικών Τειχών (αρθ 16 .7)

-Ιωάννης Ρασούλης, αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Αρμοδιότητες :
Της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (αρθ 11):
1. του Τμήματος Μελετών, Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης (αρθ 11.1)
2. του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών (αρθ 11.2)
3. του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων Καθαριότητας (αρθ11.3)
4. του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων (αρθ 17.6)

-Μαρία Καναβάκη, αντιδήμαρχος Παιδείας- δια Βίου Μάθησης- Νέας γενιάς-Καινοτομίας. Αρμοδιότητες:
Της Δ/νσης Παιδείας- Πολιτισμού και Νέας Γενιάς (13):
1. του Τμήματος Πολιτισμού, ΚΕΣΑΝ (αρθ 13.2, εδαφ) που αφορά: α) Στη μέριμνα για
την οργάνωση και εφαρμογή εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και της Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς για τους νέους β) Στην παρακολούθηση της λειτουργίας και
δράσης δημοτικών δομών και νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και
δράσεις στους τομείς της Νέας Γενιάς γ) Στη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής
Αγωγής Νέων
2. του Τμήματος Παιδείας και δια Βίου Μάθησης (αρθ 13.3)
3. του Τμήματος Φύλαξης και Καθαρισμού Σχολικών Μονάδων (αρθ 13 .4)
4. του Τμήματος Μουσικής Παιδείας (αρθ 13.5)
5. του Τμήματος Σχολικών Επιτροπών
6. της Δ/νσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (αρθ 18,1,2,3)

-Γεώργιος Καραντινός αντιδήμαρχο Οικονομικών. Αρμοδιότητες:
Της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (αρθ 15):
1. του Τμήματος Προϋπολογισμού (αρθ 15. 1)
2. του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών (αρθ 15.2)
3. του Τμήματος Διπλογραφικού (αρθ 15. 3)
4. του Τμήματος Ταμείου (αρθ 15 .4)
5. του Τμήματος Ελέγχου Προσόδων (αρθ 15. 5)
6. του Τμήματος ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού (αρθ 15.6)
7. του Τμήματος Ταμειακής Βεβαίωσης – Εισπράξεων- Κοινοποιήσεων φορολογητέας
ύλης (15. 8)
8. του Τμήματος Προμηθειών- Δημοπρασιών (αρθ 15.9)
9. του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων (αρθ 15. 10)
10.του Τμήματος Δημοτικών Κοιμητηρίων (αρθ 15 .11)

-Αθηνά Σπανάκη-Κοχιαδάκη, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής. Αρμοδιότητες:

Της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης (αρθ 12):
1. του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής- Καινοτόμων Δράσεων- Δημοσίας Υγείας και
Ισότητας των δύο φύλλων(αρθ 12.1)
2. του Τμήματος Κοινοτικής Φροντίδας- Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την
1η Δημοτική Κοινότητα (αρθ 12.2)
3. του Τμήματος Κοινοτικής Φροντίδας- Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την
2η Δημοτική Κοινότητα (αρθ 12.3)
4. του Τμήματος Κοινοτικής Φροντίδας- Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την
3η Δημοτική Κοινότητα (αρθ 12.4)
5. του Τμήματος Κοινοτικής Φροντίδας- Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων με έδρα την
4η Δημοτική Κοινότητα (αρθ 12.5)
6. του Τμήματος Εφαρμογής Επιδοματικής Πολιτικής και Ελέγχου (αρθ 12.6)

-Αριστέα Πλεύρη,  αναπληρώτρια Δημάρχου και αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Τουρισμού και Εθελοντισμού. Αρμοδιότητες:
1. του Τμήματος Βικελαίας Βιβλιοθήκης (αρθ 13.1)
2. του Τμήματος Πολιτισμού και Εθελοντισμού (αρθ 13 παραγ 2
εδαφ 3,4,5,6,7,8,14,15,16,17,18)
3. τη διαχείριση των αιθουσών και χώρων πολιτισμού του Δήμου
συμπεριλαμβανομένων των Ενετικών Τειχών
4. του Τμήματος Τουρισμού (αρθ 13.6)

-Χαράλαμπος Μαμουλάκης, αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων. Αρμοδιότητες:

Της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών (αρθ 16):
1. του Τμήματος Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης- Τεχνικό Αρχείο (αρθ 16.1)
2. του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (αρθ 16.2)
3. του Τμήματος Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων (αρθ 16. 3)
4. του Τμήματος Έργων Υπαιθρίων Χώρων (αρθ 16. 4)
5. του Τμήματος Κυκλοφορίας και Συγκοινωνιών (αρθ 16. 5)
6. του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων- Ενεργειακής Διαχείρισης και
Αδειοδοτήσεων (αρθ 16. 6)
Της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας (αρθ 17.1,2,3,4,5,7) : α) Τμήματος Συντονισμού &
Διεκπεραίωσης Αιτημάτων β) Τμήματος Συντήρησης Δημοτικών και Σχολικών Κτιρίων γ)
Τμήματος Οδοποιίας δ) Τμήματος Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων ε) Τμήματος
Ηλεκτροφωτισμού και Σήμανσης στ) Γραφείου Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων

-Κωνσταντίνος Βαρδαβάς, αντιδήμαρχος Αθλητισμού. Αρμοδιότητες:

1. Τη συμμετοχή στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
2. Την παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης δημοτικών δομών και νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, αθλητισμού και νέας γενιάς
3. Την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στους τομείς του αθλητισμού και της νέας γενιάς συμπληρωματικά με τις δράσεις
και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα νομικά πρόσωπα
4. Την παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης δημοτικών δομών και νομικών προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα
και δράσεις στους τομείς του Αθλητισμού
5. Τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (αρθ 14 & 1,2,4,5α,5β) συνυπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο με το Γενικό Γραμματέα
6. Του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού (αρθ 14.3)

Αμισθί αντιδήμαρχοι:
Στυλιανή Αρχοντάκη , με αρμοδιότητες:
1. Την τήρηση αρχείων και φακέλλων των ακινήτων της δημοτικής περιουσίας .
2. Την αξιοποίηση διαχείριση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας .
3. Την τήρηση αρχείου δωρεών κληροδοτημάτων και την εκμετάλλευση των
4. Την περιφρούρηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου .
5. Την τήρηση μηχανογραφημένου συγκεντρωτικού καταλόγου δημοτικής περιουσίας
6. Την επιμέλεια της διαδικασίας μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση σχολικών
κτιρίων και υπηρεσιών του Δήμου .
7. Εισηγήσεις για οικονομοτεχνικές προτάσεις και παρακολούθηση εφαρμογής των .
- Μαρίνος Παττακός, με αρμοδιότητες:
1. Την διατύπωση εισηγήσεων για σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας .
2. Την υποστήριξη του συντονισμού και επίβλεψη του έργου πρόληψης
αντιμετώπισης και αποκατάστασης καταστροφών και μέριμνα για τη διάθεση του
απαραίτητου δυναμικού και τον συντονισμό του .
3. Την επεξεργασία προτάσεων για την προστασία των δασικών περιοχών και
συμμετοχή στην οργάνωση της πυροπροστασίας .
4. Την συνυπογραφή με τον Γενικό Γραμματέα κάθε σχετικού εγγράφου.

 

Εγγραφή RSS για αυτά τα σχόλια Σχόλια (0 σχολιάστηκε):

Σχολιάστε το άρθρο comment
Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα:
  • email Αποστολή σε φίλο
  • print Εμφάνιση εκτύπωσης
  • Plain text Απλό κείμενο
Δεν υπάρχουν λέξεις κλειδιά για αυτό το άρθρο
0

Powered by IT Development