Συνδεθείτε μαζί μας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο Δήμος Ηρακλείου στο νέο Πρόγραμμα με τίτλο «URBACT Sustainable Development Goals in Cities

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στις Πόλεις»

Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «URBACT- Sustainable Development Goals (SDG’s) in Cities – Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης στις Πόλεις» συμμετέχει ως εταίρος ο Δήμος Ηρακλείου, μαζί με 19 ακόμα Δήμους. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι ο μοναδικός από την Ελλάδα που συμμετέχει στο Δίκτυο ενώ επικεφαλής είναι η πόλη του Tallinn (Εσθονία). Στο  εταιρικό σχήμα συμμετέχουν επίσης οι πόλεις: Klapeida (Λιθουανία), Solingen (Γερμανία), Reggio Emilia (Ιταλία), Schiedam (Ολλανδία), Muscron (Βέλγιο), Braga (Πορτογαλία), Trim (Ιρλανδία), Ozalj (Κροατία), Bratislava (Σλοβακία), Jihlava (Τσεχία), Manresa (Ισπανία), Dzierzoniow (Πολωνία), Veszprem (Ουγγαρία), Glasgow (Ηνωμένο Βασίλειο), La Rocelle (Γαλλία), Gavle (Σουηδία), Veliki Preslev (Βουλγαρία).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών (CEMR) και το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, URBACT, ένωσαν τις δυνάμεις τους και αποφάσισαν από κοινού τη δημιουργία δικτύου, με σκοπό την ενσωμάτωση σε τοπικό επίπεδο των 17 Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ.  To Πρόγραμμα URBACT «SDG’s in Cities», στον Δήμο Ηρακλείου υλοποιείται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Γιώργος Σισαμάκης επεσήμανε ότι «ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός υπό το πρίσμα των 17 στόχων του ΟΗΕ είναι βασικός άξονας και πυλώνας ανάπτυξης της πόλης του Ηράκλειου. Συμμετέχουμε στην συζήτηση και προγραμματίζουμε όλα τα έργα και οι δράσεις μας να ευθυγραμμίζονται στη λογική των 17 στόχων του ΟΗΕ. Ο Δήμος Ηράκλειου είναι ο πρώτος Δήμος που χαράζει την πολιτική του λαμβάνοντας υπόψη την ατζέντα που έχει τεθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέτουμε τις βάσεις για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».

Στόχος του Δικτύου

Σε ένα χρονικό διάστημα 18 μηνών, (Μάρτιος 2021 – Σεπτέμβριος 2022), το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας URBACT, θα χρηματοδοτήσει ένα SDG Πιλοτικό Δίκτυο, το οποίο θα περιλαμβάνει μια ομάδα- πυρήνα 19 Ευρωπαϊκών πόλεων. Το Δίκτυο θα βοηθήσει τις πόλεις να σχεδιάσουν ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, για την ενσωμάτωση σε τοπικό επίπεδο των στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης και της Ατζέντας του 2030 και την προσαρμογή τους και τη μεταφορά τους σε τοπικό επίπεδο και στην Στρατηγική του Δήμου, υποστηρίζοντας το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την επίβλεψη, καθώς και την επανεξέταση  των απαραίτητων δράσεων σε σχέση με τους Στόχους. Οι πόλεις οι οποίες συμμετέχουν στο δίκτυο πρόκειται να ανταλλάξουν μεταξύ τους, γνώσεις και καλές πρακτικές και θα αναπτύξουν εργαλεία και πολιτικές, αναφορικά με την ενσωμάτωση των δεικτών (SDGs) σε τοπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε διήμερη διαδιακτυακή συνάντηση στις 13 και 14 Απριλίου 2021, από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου συμμετείχαν η κ. Ζαχαρένια Δρόσου, Διευθύντρια Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής,  η κ. Μάρθα Παπαδομιχελάκη, στέλεχος του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ο κ. Γιάννης Σταυρακάκης, στέλεχος του Τμήματος Προγραμματισμού. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πόλη τους και να συνεργαστούν μέσω διαδραστικών εργαλείων του URBACT. Επικεφαλής Εμπειρογνώμονας του Προγράμματος είναι η κ. Stina Heikkilä.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσότερα για το ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ