Συνδεθείτε μαζί μας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ευρωνόμισμα: Το 70% των πολιτών πιστεύει ότι το ευρώ είναι καλό για τη χώρα του

Η πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών στηρίζει το ευρωπαϊκό νόμισμα

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαπιστώθηκε ότι το νόμισμα του ευρώ στηρίζεται αρκετά από τους πολίτες, καθώς το 80% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το ευρώ είναι καλό για την ΕΕ, ενώ το 70% θεωρεί το ευρώ καλό για τη χώρα του.

Όπως απέδειξε η εν λόγω έρευνα, όλο και περισσότεροι πολίτες υποστηρίζουν τους κανόνες στρογγυλοποίησης και τάχθηκαν υπέρ της κατάργησης  των ευρωνομισμάτων του ενός και δύο λεπτών. Συγκεκριμένα, το 67% τάσσεται υπέρ της  υποχρεωτικής στρογγυλοποίησης (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) στα πλησιέστερα πέντε λεπτά του τελικού ποσού των αγορών, με σκοπό να καταργηθούν τα νομίσματα του ενός και δύο λεπτών.

Από την περίληψη της ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τους κανόνες στρογγυλοποίησης προκύπτει ότι το 72% όσων συμμετείχαν στην έρευνα δεν θεωρούν χρήσιμα τα κέρματα του ενός και των δύο λεπτών, ενώ παράλληλα το 71% θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπιστούν κανόνες στρογγυλοποίησης στα πλησιέστερα πέντε λεπτά του ευρώ. Η πλειονότητα όσων απάντησαν θεωρεί ότι οι κανόνες στρογγυλοποίησης θα πρέπει να είναι υποχρεωτικοί (71%) και εναρμονισμένοι στη ζώνη του ευρώ (77%).

Η δημόσια διαβούλευση διήρκεσε 15 εβδομάδες, από τις 28 Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 11 Ιανουαρίου 2021, συγκέντρωσε 17.033 απαντήσεις και έλαβαν μέρος και τα 19 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσότερα για το ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ