Συνδεθείτε μαζί μας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, arogi.gov.gr

Για την ενίσχυση των σεισμόπληκτων της Κρήτης

Η πλατφόρμα arogi.gov.gr, όπου αφορά και τους σεισμόπληκτους της Κρήτης, τέθηκε σε λειτουργία, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ. Η πλατφόρμα έχει δημιουργηθεί για την αποζημίωση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, ενώ η στήριξη που θα λάβουν, περιλαμβάνει:

– την πρώτη οικονομική αρωγή έναντι των τελικών αποζημιώσεων που θα λάβουν οι πληγέντες

– απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ

– επιδότηση στέγασης

Επίσης, το ποσό της πρώτης οικονομικής αρωγής προκύπτει αυτόματα, μέσα από την παρούσα διαδικασία, και συμψηφίζεται με το τελικό ποσό της ζημίας που υπολογίζεται στη συνέχεια από τις αρμόδιες επιτροπές.

Στις περιπτώσεις που:

(α) το ποσό που αιτείται και λαμβάνει ο αιτών με την παρούσα διαδικασία είναι υψηλότερο της ζημιάς που έχει υποστεί από την πυρκαγιά και καλύπτεται από το δημόσιο σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ή

(β) δεν επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες επιτροπές ότι ο αιτών έχει υποστεί ζημιά από την πυρκαγιά (άρα δεν αντιστοιχεί ποσό στον αιτούντα)

τότε το ποσό που προκύπτει από την παρούσα διαδικασία και υπερβαίνει αυτό που αντιστοιχεί στον αιτούντα, αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθέν εντόκως.

Ταυτόχρονα, στην ενιαία ψηφιακή πύλη περιλαμβάνεται και η επιδότηση προσωρινής στέγασης στην περίπτωση που -σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο- η κύρια κατοικία έχει χαρακτηριστεί προσωρινά ακατάλληλη ή επικίνδυνη για χρήση.

– Τα στοιχεία που απαιτούνται για να υποβληθεί η αίτηση είναι:

– Οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο ΤΑXISNET

– Τα στοιχεία για το κτίριο που έχει πληγεί (διεύθυνση, χρήση, καταλληλότητα κτιρίου για χρήση κ.α.)

– Ο αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντος (ΙΒΑΝ)

– Οι πληγέντες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις:

Για τη χορήγηση:

– Οικονομικής ενίσχυσης για κατοικίες και κτιριακές εγκαταστάσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, έναντι στεγαστικής συνδρομής.

– Οικονομικής ενίσχυσης φυσικών προσώπων για αποζημίωση οικοσκευής.

– Οικονομικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών.

Για τη χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα έτη 2021, 2022 & 2023.

Για τη χορήγηση:

Επιδότησης προσωρινής στέγασης στην περίπτωση που η κύρια κατοικία σας έχει χαρακτηριστεί προσωρινά ακατάλληλη ή επικίνδυνη για χρήση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσότερα για το ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ