Συνδεθείτε μαζί μας

ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το νομοσχέδιο “Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου” κατατέθηκε στη Βουλή

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης υπό τον τίτλο «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες συναφείς ρυθμίσεις».

Με το νομοσχέδιο που αποτελεί προϊόν Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής υπό τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προσαρμόζονται οι υφιστάμενες ρυθμίσεις στα νεότερα δεδομένα της συνταγματικής νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επιπρόσθετα, συμπληρώνονται νομοθετικά κενά για να διασφαλιστεί η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ελεγχομένων με την παράλληλη ευθυγράμμιση στις διεθνείς καλές πρακτικές αποτελεσματικότητας του ελέγχου.

Τέλος, αναβαθμίζεται η συνεργασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη Βουλή ώστε να παρέχεται στην Εθνική Αντιπροσωπεία μια αξιόλογη τεχνοκρατική ενημέρωση επί δημοσιονομικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Ειδικότερα, με τον «Οργανικό Νόμο του Ελεγκτικού Συνεδρίου» εισάγεται ένα διαφορετικό σύστημα δημοσιονομικής ευθύνης, που αποτελεί πραγμάτωση των αρχών της αναλογικότητας και της δίκαιης ισορροπίας. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, σε κάθε πράξη που έχει δημοσιονομικές συνέπειες, ελέγχεται πρώτα σε ποιον βαθμό αναμείχθηκε έκαστο όργανο, ενώ και ο καταλογισμός γίνεται δικαιότερος, καθώς ελέγχονται όλοι οι παράγοντες και περιστάσεις της κάθε περίπτωσης.

Εισάγεται η ψηφιακή τεχνολογία στις ελεγκτικές διαδικασίες, τόσο για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριακών συστημάτων του ελεγχόμενου, όσο και για τη διενέργεια των ελέγχων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την ανάπτυξη ή την προμήθεια λογισμικών τεχνητής νοημοσύνης ικανών να εντοπίζουν προβληματικούς λογαριασμούς, συναλλαγές ή δράσεις. Για τον σκοπό αυτό, προβλέπονται νέοι τύποι ελέγχων με παράλληλη αναβάθμιση του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας ειδικών οργανικών θέσεων, χωρίς να αποκλείεται, όπου απαιτείται, η προσφυγή σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Δημιουργείται το αναγκαίο οργανικό υπόβαθρο, ώστε οι Εκθέσεις και Γνωμοδοτήσεις που παράγονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο με κύριο αποδέκτη τη Βουλή (Έκθεση επί του Απολογισμού και του Ισολογισμού του Κράτους, Γνωμοδοτήσεις επί συνταξιοδοτικών νομοσχεδίων, Ετήσια Έκθεση, ειδικές θεματικές εκθέσεις του Ετήσιου Προγράμματος Ελέγχων) να ευθυγραμμιστούν με τα σχετικά διεθνή πρότυπα πληρότητας και επικαιρότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσότερα για το ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ