Συνδεθείτε μαζί μας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογική ανάσα από φέτος για τις επιχειρήσεις

Με μειωμένους συντελεστές θα φορολογούνται από εφέτος τα κέρδη των επιχειρήσεων

Με μειωμένους συντελεστές θα φορολογούνται από εφέτος τα κέρδη των επιχειρήσεων που θα επωφεληθούν και από την μειωμένη προκαταβολή φόρου. Επιπλέον για όσους προχωρούν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές η φορολογική επιβάρυνση θα μειώνεται ακόμα περισσότερο.

Συγκεκριμένα από εφέτος μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρηματικών κερδών από το 24% στο 22%. Επιπλέον μειώνεται, σε μόνιμη βάση, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 80% Για παραδείγματα επιχείρηση-νομικό πρόσωπο που θα εμφανίσει για πρώτη φορά 10.000 ευρώ κέρδη το φορολογικό έτος 2021, θα πλήρωνε το 2022 φόρο 24% και επιπλέον προκαταβολή φόρου 24%, δηλαδή συνολική επιβάρυνση 48% ή 4.800 ευρώ. Με τα νέα δεδομένα θα πληρώσει φόρο 22% και προκαταβολή φόρου 17,6% (22%*80%), δηλαδή συνολική επιβάρυνση 39,6% ή 3.960 ευρώ. Συνεπώς, το όφελος για την επιχείρηση ανέρχεται σε 840 ευρώ. Φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και εμφανίζει για πρώτη φορά καθαρό εισόδημα 10.000 ευρώ, θα πλήρωνε φόρο 900 ευρώ (9%) και προκαταβολή φόρου άλλα 900 ευρώ (9%), δηλαδή σύνολο 1.800 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα πληρώσει φόρο 900 ευρώ (9%) και προκαταβολή φόρου 495 ευρώ (9%*55%), σύνολο 1.395 ευρώ. Συνεπώς, το όφελος για το φυσικό πρόσωπο ανέρχεται στα 405 ευρώ.

Επίσης για τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται μειώνεται ο οφειλόμενος φόρος κατά 30% για τρία χρόνια. Με τη νέα τους μορφή οι επιχειρήσεις θα πληρώνουν και 30% λιγότερο φόρο εισοδήματος για τα πρώτα τρία έτη λειτουργίας τους. Από τα κίνητρα αυτά θα ωφελούνται, μάλιστα, και οι ατομικές επιχειρήσεις που μετατρέπονται σε προσωπικές εταιρείες ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία, καθώς και οι συνενώσεις ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Τέλος, οι δαπάνες που σχετίζονται με την προώθηση της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και την ψηφιοποίηση θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προσαυξημένες κατά ποσοστό έως 100%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσότερα για το ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ