Συνδεθείτε μαζί μας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντικατάσταση συσκευών: Πώς υπολογίζεται το εισοδηματικό κριτήριο

Επιδοτούνται έως 2 κλιματιστικά, 1 ψυγείο και 1 καταψύκτης

Εως τα 710 ευρώ ή το 50% του κόστους της συσκευής (προ ΦΠΑ) φτάνει η ανώτατη επιδότηση για την αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και οι δικαιούχοι θα έχουν στη διάθεση τους δύο εβδομάδες για να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος allazosyskevi.gov.gr.

Επιδοτούνται έως 2 κλιματιστικά, 1 ψυγείο και 1 καταψύκτης, ενώ η αντικατάσταση των κλιματιστικών είναι πιο πολύπλοκη διαδικασία από την απόσυρση των άλλων δύο συσκευών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να λειτουργούν οι συσκευές που θα αποσυρθούν.

Οι αιτήσεις ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη 21 Ιουνίου και ολοκληρώνονται την Τρίτη 05 Ιουλίου και ώρα 15:00. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται χωρίς δικαιολογητικά, καθώς όλα θα αντλούνται ψηφιακά από διάφορες πλατφόρμες του Δημοσίου.

Ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται κωδικούς του taxisnet, αριθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και το κινητό του τηλέφωνο.

Πώς υπολογίζεται το εισοδηματικό κριτήριο

Για να κατηγοριοποιηθούν οι δικαιούχοι λαμβάνεται υπόψη το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ) που υπολογίζεται ως ο μέσος όρος του εισοδήματος κάθε μέλους της οικογένειας (σύζυγος και εξαρτώμενα παιδιά), δηλαδή οικογενειακό εισόδημα δια τον αριθμό των μελών της οικογένειας.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνεται με εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται ως εξής: στην πρώτη κατηγορία όσοι έχουν μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας κάτω των 5.000 ευρώ σύμφωνα με τη φορολογική δήλωση του 2020, οι οποίοι θα λάβουν το 50% της αξίας της συσκευής, στη δεύτερη μεταξύ 5.000 και 10.000 ευρώ που θα επιδοτηθούν με 45% στην τρίτη από 10.000 έως 20.000 ευρώ με 35% και στην τέταρτη άνω των 20.000 ευρώ που θα λάβουν το 30%.

Οι κατηγορίες διαμορφώνονται ως εξής:

ΕΙΣμ≤ 5.000€, ο ωφελούμενος εμπίπτει στην 1Π εισοδηματική κατηγορία.
5.000€ < ΕΙΣμ≤ 10.000€, ο ωφελούμενος εμπίπτει στη 2Π εισοδηματική κατηγορία.
10.000€ < ΕΙΣμ≤ 20.000€, ο ωφελούμενος εμπίπτει στην 3Π εισοδηματική κατηγορία.

20.000€ ≤ ΕΙΣμ, ο ωφελούμενος εμπίπτει στην 4Π εισοδηματική κατηγορία.

Το μέσο ετήσιο εισόδημα υπολογίζεται ως το πηλίκο του συνολικού εισοδήματος δια τον αριθμό των μελών μιας οικογένειας. Για παράδειγμα μια τριμελής οικογένεια με ένα ανήλικο παιδί και εισόδημα 40.000 ευρώ έχει μέσο οικογενειακό εισόδημα 13.333 ευρώ.

Το ποσό που επιδοτείται αντιστοιχεί στην τιμή μιας ηλεκτρικής συσκευής σε μετρητά καθώς δεν μπορεί να επιδοτηθούν τόκοι σε περίπτωση καταβολής με κάρτες.

Εφόσον επιλεγεί η πληρωμή σε δόσεις τότε πρέπει να καταγράφεται και να δηλώνεται η συνολική αξία τοις μετρητοίς. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται επίσης κόστη μεταφοράς, εγκατάστασης, εξαρτήματα, κ.α.

Κάθε δικαιούχος που αγοράζει νέα συσκευή υποχρεούται να παραδώσει μια αντίστοιχης κατηγορίας παλαιότερη στον προμηθευτή προς ανακύκλωση. Η παράδοση γίνεται πάντοτε στο κατάστημα λιανικής από το οποίο αγοράζεται η νέα, επιδοτούμενη, συσκευή.

Πώς όμως διαμορφώνεται το ύψος της επιδότησης; Το παρακάτω παράδειγμα, δείχνει τί ποσό θα λάβει μια οικογένεια που ανήκει στη δεύτερη εισοδηματική κατηγορία. Αγοράζοντας ένα κλιματιστικό 12.000 btu/h με τιμή αγοράς 558 ευρώ, το ποσοστό ενίσχυσης βάσει της εισοδηματικής κατηγορίας (45%) είναι 202,50 ευρώ ( 450 Χ 45% = 202,50 ευρώ).

Επειδή όμως είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη ονομαστική αξία κουπονιού προ ΦΠΑ (290,32 ευρώ) για αυτή την εισοδηματική κατηγορία και γι’ αυτό τον τύπο κλιματιστικού, η επιδότηση θα εφαρμοστεί στο σύνολο της καθαρής αξίας αλλά και στο σύνολο του ΦΠΑ και το κουπόνι θα φτάσει τα 251,10 ευρώ.

ΑΜΕΑ

Ως οικογένεια με μέλος ΑΜΕΑ λογίζεται η οικογένεια της οποίας ο αιτών/αιτούσα ή σύζυγος ή κάποιο από τα εξαρτώμενα παιδιά έχουν αναπηρία μεγαλύτερη του 67%.
Στην περίπτωση που η οικογένεια δεν έχει μέλος ΑΜΕΑ κατά τα ανωτέρω, τότε το κριτήριο Κ2 λαμβάνει τιμή 0.
Στην περίπτωση που η οικογένεια έχει μέλος ΑΜΕΑ κατά τα ανωτέρω, τότε το κριτήριο Κ2 λαμβάνει τιμή 100.

Μονογονεϊκές Οικογένειες

Η οικογένεια θα λογίζεται ως μονογονεϊκή εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Έχει υποβληθεί μία ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους αναφοράς (2020), στην οποία ο αϊτών είναι καταχωρημένος ως Υπόχρεος.
Έχει δηλωθεί τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο στον πίνακα 8.1 της παραπάνω δήλωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσότερα για το ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ