Συνδεθείτε μαζί μας

ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρεμιέρα σήμερα για το «Εξοικονομώ 2021»

Τα κριτήρια ένταξης

Σε λειτουργία τίθεται σήμερα, στις 12:00, ταυτόχρονα για όλη την Επικράτεια, η ψηφιακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το «Εξοικονομώ 2021» η οποία θα μείνει ανοικτή μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου.

Στόχος του ΥΠΕΝ είναι η  ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 50.000 κατοικιών σε όλη τη χώρα από τις 600.000 κατοικίες που προβλέπεται να εκσυγχρονιστούν έως το 2030. Η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου αναμένεται να συμβάλλει στη ριζική αναβάθμιση του γηρασμένου κτηριακού αποθέματος της χώρας.

Τα κτίρια στην Ε.Ε. ευθύνονται για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και στην Ελλάδα για το 43% και καταναλώνουν το μεγαλύτερο μερίδιο ενέργειας.

Η αναβάθμιση των κτιρίων θα συμβάλλει σε  σημαντικά ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας, σε εξοικονόμηση κόστους για τους πολίτες, βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης και άνεσης καθώς και στην ασφάλεια και υγεία των πολιτών, οι οποίοι θα κατοικούν σε κτίρια με βελτιωμένα και ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα κτήρια  αυτά να υφίστανται νόμιμα, να χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και οι ιδιοκτήτες τους να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Ως σημαντικότερο κριτήριο για την βαθμολόγηση των αιτήσεων, ορίζεται η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων σε ποσοστό 50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%.

Για νοικοκυριά με ατομικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ και με οικογενειακά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, η επιδότηση ανέρχεται στο 75%. Για τα νοικοκυριά αυτά, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης άτοκου δανείου με εγγύηση του, Δημοσίου για το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει πέντε συνολικά κατηγορίες επιδοτήσεων, στις οποίες οι Ωφελούμενοι εντάσσονται ανάλογα με το εισόδημά τους. Έτσι, για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ και οικογενειακό έως 10.000 ευρώ, το ποσοστό της επιδότησης είναι 75% στα ιδιοκατοικούμενα και 65% στις περιπτώσεις ενοικίασης ή  δωρεάν παραχώρησης. Από 5.000-10.000 ευρώ ατομικό και 10.000-20.000 οικογενειακό, ποσοστό 70% και 60% αντίστοιχα.

Από 10.000-20.000 ευρώ ατομικό και 20.000-30.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 55% και 45%  και από 30.000-50.000 ευρώ ατομικό και 40.000-60.000 ευρώ οικογενειακό, ποσοστό 40% τόσο  στα ιδιοκατοικούμενα όσο και στα μισθωμένα.

Παράλληλα προβλέπονται κίνητρα για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.

Το «Εξοικονομώ 2021» εκτιμάται ότι θα βελτιώσει αισθητά την ενεργειακή κλάση των νοικοκυριών, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% για κάθε κατοικία.

Οι κατοικίες που θα επιλεγούν για υπαγωγή στο πρόγραμμα πρέπει να υφίστανται νόμιμα, να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες, να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες και να  έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Ά Π.Ε.Α.)  σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της

Επενδύσεις και σε smart home

Με τα προηγούμενα προγράμματα, Εξοικονομώ κατ’ Οίκον Ι, Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ (Α και Β Κύκλος) και το πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ» ( 2007-2013, 2014–2020), υλοποιήθηκαν ενεργειακές παρεμβάσεις σε περισσότερες από 140.000 κατοικίες.

Το πρόγραμμα, ακολουθώντας τις βασικές αρχές της εξοικονόμησης ενέργειες, επιδοτεί και την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας (smart home), τα οποία συμβάλουν στην κατεύθυνση αυτή.

Το νέο «Εξοικονομώ 2021» εντάσσεται στα εμβληματικά έργα που επιδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, βελτιώνοντας την ενεργειακή κλάση των νοικοκυριών.

Η συνολική επένδυση που χρηματοδοτείται από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τα έτη 2020, 2021, 2022 θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τουλάχιστον 213 ktoe ετησίως και στην ενεργειακή ανακαίνιση κατ’ ελάχιστον 105.000 κατοικιών έως το 2025.

Η επένδυση περιλαμβάνει ξεχωριστά κίνητρα για τη στήριξη των φτωχών και ευάλωτων νοικοκυριών με τη μορφή αυξημένου ποσοστού επιχορηγήσεων και χωριστού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσότερα για το ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ